Artikelen in de categorie “Overdenkingen”

Geestelijke groei

Gepubliceerd april 28, 2018 by

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal.5:22 NBG51) Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als je goed kijkt, […]

De Here Jezus als oudste zoon.

Gepubliceerd maart 13, 2018 by

De Here Jezus als oudste zoon We hebben weer het kerstfeest gevierd. Voor de zoveelste keer maar ieder jaar weer indrukwekkend. Zoals het prachtige lied zegt: “Hij kwam tot ons, […]

De Schaapspoort

Gepubliceerd januari 9, 2016 by

Nehemia 3: de poorten… Vs.3:1 “Toen maakte de hogepriester Eljasib zich gereed met zijn broeders, de priesters, en zij herbouwden de Schaapspoort. Zij heiligden haar en brachten de deuren aan; […]

Weest u dan volmaakt

Gepubliceerd augustus 29, 2015 by

Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is (Matt.5:48). Iedere eerlijke en van zichzelf bewuste persoon zal bij het lezen van deze woorden van […]

Als een broeder iets tegen u heeft…

Gepubliceerd april 27, 2015 by

Opzettelijk doden is uiteraard een vreselijke zonde. Maar onterechte woede ook, want ook dat is in strijd met Gods opdracht om elkaar lief te hebben (Matt.5:21-22). Na de woorden in […]

Elimelech

Gepubliceerd januari 19, 2015 by

Ruth 1:1 “In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda […]

De Here Jezus verandert water in wijn

Gepubliceerd oktober 20, 2014 by

“De Here Jezus verandert water in wijn” (Joh.2:1-11) 1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; … […]

De Geest overtuigt

Gepubliceerd juli 21, 2014 by

Een van de heerlijkste dingen die God door de Heilige Geest heeft gegeven, is de zekerheid, de overtuiging door de Heilige Geest. Hoeveel mensen twijfelen bijvoorbeeld niet aan hun behoud? […]

Helemaal nieuw

Gepubliceerd april 28, 2014 by

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, […]

Hoe kan ik weer blij worden?

Gepubliceerd januari 5, 2014 by

In ieders leven zijn er wel dingen die moeilijk zijn. Wij kunnen nog zo hard werken om ons leven er zo mooi mogelijk uit te laten zien, aan deze kant van de eeuwigheid […]