Links

Basis Bijbel Cursus
De Basis Bijbel Cursus online is een goed te volgen cursus die de basiswaarheden van het christelijk geloof behandelt.

De Herikon
Een interkerkelijke organisatie die door middel van kampen, conferenties, training en onderwijs discipelen van Jezus Christus wil maken.

IKEG
Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap.

Israël en de Bijbel
Over Gods plan met Zijn volk Israël, zoals we dat in de Bijbel lezen.

Israël en de Bijbel Magazine
Magazine met ondermeer getuigenissen van Messiaanse Joden, bijbelstudies, nieuws en achtergrondinformatie omtrent Israël en het Midden Oosten.

Jemima
Jemima is een christelijk tehuis voor gehandicapte kinderen en jong volwassenen in Beit Jala (Westbank, vlakbij Bethlehem), in Israël.

Once Delivered
Studies over verschillende onderwerpen vanuit een traditioneel evangelische achtergrond. Hierbij wordt uitgegaan van de Inspiratie, het Gezag en de Genoegzaamheid van de Heilige Schrift.

Tot Heil des Volks
Evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid. Met die woorden is het werk van Tot Heil des Volks het beste te typeren.

Youtube Maranatha Gemeente Hoorn
Op deze website staan de video’s die de toegevoegd zijn aan het account van de Maranatha Gemeente Hoorn.