Corona-protocol

Protocol samenkomsten Maranatha gemeente Hoorn

We zijn blij dat we weer wekelijks samen kunnen komen. Om dit veilig en gepast te laten
verlopen zullen we strikt de richtlijnen van het RIVM hanteren. Leest u daarom goed het protocol!
We vragen u nadrukkelijk zich hieraan te houden.

Vooraf:

 •  Was thuis uw handen. Doe dit voordat u komt en nadat u weer thuis bent. Was uw handen met water en
  zeep, minstens 20 seconden.
 • Ga thuis naar het toilet zodat het toiletbezoek beperkt zal zijn.
 •  Als u zelf of een van uw huisgenoten koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, moeten u en
  uw huisgenoten thuisblijven en kunt u de dienst op een later tijdstip terugluisteren.
 • Bij de volgende, ook milde klachten moet u ook thuisblijven en kunt u de dienst op een later tijdstip terugluisteren. Deze klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, benauwdheid of koorts.
 • U moet zich bij aankomst eerst registreren. We schrijven uw naam op en vragen naar uw gezondheid. Daarna mag u doorlopen naar binnen.
 • De strikte aankomsttijden zijn tussen 09:30 en 10:00 uur, zodat iedereen verspreid binnen kan komen.

Bij binnenkomst:

 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Zorg dat er bij binnenkomst geen opstopping ontstaat. Blijf zo nodig op voldoende afstand wachten tot er weer ruimte is.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Spullen daarvoor staan bij de ingang.
 • Geef geen handen aan elkaar.
 • Neem uw jas mee naar de zaal en houd deze bij uw stoel.
 • Volg de aangegeven looproute naar de zaal, dit is ‘eenrichtingsverkeer’, met de klok mee.
 • De looproute is bij binnenkomst rechtdoor, richting grote zaal. U loopt vanuit de grote zaal langs de toiletten weer naar buiten. Volg hiervoor de voetstappen op de grond.

In de zaal:

 • Er staan tafels klaar waar u met uw huisgenoot/-genoten kan gaan zitten. U krijgt een tafel toegewezen. De namen staan op de tafels. De regels omtrent de 1,5 meter afstand worden ruimschoots in acht genomen.
 • We vragen u de stoelen te laten staan en te blijven zitten zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft.
 • We mogen wel weer zingen.

Toilet:

 •  Ga zoveel mogelijk thuis naar de wc.
 • Als u toch het toilet wilt gebruiken, moet u de aangegeven looproute volgen, ook op de terugweg.
 • Er mag 1 persoon bij het damestoilet zijn en 1 persoon bij het herentoilet.

Na afloop van de dienst:

 • Na de dienst verlaten we op aanwijzing de zaal door de deur naast de voorganger, links in de hoek, te beginnen met de voorste rij en ook hier weer met inachtneming van tenminste 1,5 meter afstand.
 • Blijf niet stilstaand praten in de gang of elders binnen. Als u elkaar begrijpelijkerwijs wilt spreken, doe dat dan buiten en ook daar met voldoende afstand.

Overig:

 • De regels van het R.I.V.M. zijn onverkort van toepassing, ook als deze in het voorgaande niet, of niet
  volledig zijn vermeld.