Artikelen in de categorie “Bijbelstudies”

Wat is een christen?

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Is een christen een lid van de kerk? Volgens Joh.3:1-13 was Nicodemus lid van de kerk, maar niet wedergeboren. Nicodemus wordt zelfs ‘de leraar’ van Israël genoemd (vers 10). Is […]

Waarom vier evangeliën

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Elk evangelie benadrukt een bijzonder kenmerk van de Here Jezus en komt de evangelieverkondiging aan een specifieke groep mensen tegemoet. Het evangelie van Mattheüs maakt duidelijk dat Jezus Christus de langverwachte (Joodse) Messias is, zie Matt. […]

Tips voor het Bijbellezen

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Hoe doe je Bijbelstudie, hoe kan je de Bijbel lezen? De Bijbel is a.h.w., de door God geschreven, gebruiksaanwijzing van de mens. Tips voor het Bijbellezen 1. Begin met gebed […]

Kan een kind van God weer verloren gaan

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Romeinen 11:13-24 Wij zijn als wilde loot op de wortel van de olijf geënt. Wie is die wortel = Jezus Christus (vers 18). Waarom zijn de joden (= die eerst […]

Hoe breng je iemand bij Jezus

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Aan de hand van ‘5 stappen naar vrede in je hart’ leren we wat de bijbel zegt over de mens en hoe iemand bij de Here Jezus gebracht kan worden. […]

Christen zijn is discipelschap

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Wat is een discipel? Het woord discipel, in Latijn “discipulus”, betekent leerling. Bij een discipel hoort een rabbi/rabbijn = leraar. Een discipel zoekt/sluit zich aan bij een rabbi, waarvan hij […]

De apocriefe boeken

Gepubliceerd april 10, 2013 by

De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dit zijn de canonieke boeken. Deze boeken in het Oude – en Nieuwe Testament zijn aanvaard door de Joodse gelovigen en de ‘christenen uit […]