Wat is een christen?

Published april 10, 2013 by

Is een christen een lid van de kerk?
Volgens Joh.3:1-13 was Nicodemus lid van de kerk, maar niet wedergeboren. Nicodemus wordt zelfs ‘de leraar’ van Israël genoemd (vers 10).

Is een een christen iemand die regelmatig naar de kerk gaat?
Ook alle jaren alleen met Kerst naar de kerk gaan is regelmatig kerkbezoek.

Is een christen iemand die goed leeft?
In Lucas 6:27-34 blijkt goed leven op zich ook niet de sleutel tot het christen zijn. Overigens geeft Hand. 16:35-40 aan dat je als christen niet over je heen hoeft te laten lopen. Dat is afhankelijk van de situatie. Paulus en Silas waren geen misdadigers!

Is een christen iemand die gelooft in God?
Jac. 2:19 geeft aan dat ook de boze geesten geloven en dat zij sidderen.

Is een christen iemand die gelooft in Jezus Christus?
Dat Jezus Christus heeft bestaan kunnen we zien aan de datum, elke dag weer (2006/7 na Christus). Dan blijven o.a. de volgende vragen: Is Jezus geboren uit de maagd Maria?

Is Jezus gekruisigd en weer opgestaan?
Geloof je dat Jezus Christus voor de zonden van deze wereld op aarde is gekomen? Voor jouw zonden aan het kruis is gestorven?

Wat laten we als christenen aan de wereld zien? Leven we naar het woord van God, luisteren we daar naar?
We zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus Christus.

  • In Hand. 15 is voor het eerst sprake van ‘christenen’.
  • Matth. 5:13-16 spreekt van goede werken, dan gaat het er niet om als geweldige broeder of zuster bekend te worden, maar om goede werken als vrucht van de Heilige Geest.
  • Maar de vrucht (in enkelvoud) van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal. 5:22).Deze vrucht kan alleen groeien als we vasthouden aan het Woord van God!