Tips voor het Bijbellezen

Published april 10, 2013 by

Hoe doe je Bijbelstudie, hoe kan je de Bijbel lezen?
De Bijbel is a.h.w., de door God geschreven, gebruiksaanwijzing van de mens.

Tips voor het Bijbellezen
1. Begin met gebed om leiding door Gods geest en onderwerp je aan Gods woord.

2. Volg een leesrooster, dagboekje of lees een Bijbelboek in gedeeltes.

3. Kijk wat er staat in het Bijbelgedeelte:

 • Over wie gaat het, ken je die persoon?
 • Welke woorden vallen op, bv. omdat ze veel voorkomen?
 • Valt er een lijn te ontdekken, is er een climax of een doelstelling?
 • Zijn er tegenstellingen of gevolgen (woorden als: maar, echter, doch of opdat, omdat)?
 • Wie spreekt/schrijft en wie zijn de luisteraars/geadresseerden?

4. Wat is de betekenis van dit Bijbelgedeelte:

 • Hoe staat dit Bijbelgedeelte in relatie met omringende Bijbelgedeelten?
 • Waarom staat dit stuk in de Bijbel – is er een bepaald probleem of zonde?
 • Waarom worden bepaalde woorden gebruikt?
 • Welke indruk zou deze geschiedenis op de oorspronkelijke lezers en toehoorders hebben gemaakt? Hoe hebben ze gereageerd?
 • Wat is de belangrijkste les?

5. Probeer in een paar zinnen met je eigen woorden weer te geven waarover dit Bijbelgedeelte gaat.

6. Wat heeft dit gedeelte mij nu te zeggen:

 • Zijn er beloftes die ook voor nu gelden (evt. onderstrepen en dank God ervoor)?
 • Staan er gebedspunten in voor mij: een zonde om te belijden of een voorbeeld dat ik moet navolgen?
 • Kan ik er iets mee doen in mijn relaties thuis, op mijn werk, in de samenleving of in de kerk/gemeente?
 • Zoek een praktische toepassing.

7. Is er een tekst die ik wil bewaren? Schrijf hem op een papiertje en doe hem in je portemonnee.
“Als wij ons niet door Gods woord laten veranderen, gaan wij Gods woord veranderen”. Isaäc Da Costa.

Hulpmiddelen bij het Bijbellezen zijn o.a.:

 • Concordantie
 • Meerdere vertalingen naast elkaar
 • Parallelbijbel
 • Nederlands woordenboek
 • Bijbel met kanttekeningen
 • Bijbels woordenboek/atlas
 • ‘Het Boek’ is geen officiële Bijbelvertaling, maar een parafrase (d.w.z. leest als een boek).

Toepassing:
Aan de hand van de brief van Paulus aan Filemon (in de Bijbel met verklarende kanttekeningen) hebben we bovenstaande tips toegepast.

 • Het boek Filemon gaat over Onesimus (deze naam betekent ‘bruikbaar’), de slaaf van Filemon.
 • Onesimus was weggelopen en zou weer in dienst van Filemon komen.
 • Veel voorkomende woorden: liefde, trouw, bruikbaar/nuttig.
 • Tegenstellingen: bruikbaar – onbruikbaar; weglopen – voorgoed terug; slaaf – terug als broeder.
 • Deze brief is eigenhandig geschreven (vers 19) aan drie, met name genoemde, personen.
 • Onesimus komt uit Kolosse (Kol. 4:9) en ook Archippus (Kol.4:17).
 • Er wordt op het gevoel gespeeld in het voorstel om Onesimus bij Paulus te laten. Er wordt gesproken over de relatie tussen eigenaar en slaaf, terwijl beide ‘broeders’ van Paulus zijn (een lastig probleem van die tijd ook met het oog op het avondmaal).
 • Paulus doet voorbede voor Onesimus en Filemon (vers 4).
 • Wat kunnen wij met dit gedeelte doen. Er wordt gesproken van ‘verkwikken’, d.w.z. verfrissen, opbeuren, laven ofwel geestelijk versterken.
 • De sleuteltekst is vers 11: vroeger onbruikbaar, maar nu zeer bruikbaar.