Hoe breng je iemand bij Jezus

Published april 10, 2013 by

Aan de hand van ‘5 stappen naar vrede in je hart’ leren we wat de bijbel zegt over de mens en hoe iemand bij de Here Jezus gebracht kan worden. Dit boekje is bedoeld als hulpmiddel bij een persoonlijk gesprek. De Heilige Geest overtuigt iemand van zonde en gerechtigheid! Pas er voor op om overal over te praten behalve waar het werkelijk om gaat Zijn er misschien vragen over de dienst? Wij hoeven daarbij niet op elke vraag een antwoord te hebben, eerlijk zijn. Gods Geest is bezig met de andere persoon. Zijn er misschien belemmeringen in je eigen leven?

Stap 1:
Ontdek God’s plan: vrede en leven.
God houdt van mensen en Hij houdt van jou! Hij wil graag dat je Zijn vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig wordt. De Bijbel is de liefdesbrief van God aan de mensen In Joh. 3:16 kan je i.p.v. ‘wereld’ en ‘ieder’ ook je eigen naam eens invullen.

Stap 2:
Probleem: breuk tussen God en mens.
Door onze keuze (onze eigen weg gaan) is er een breuk tussen God en mens (Rom. 3:23). God stelt de norm! Wij zijn als mens op geen enkele manier in staat om deze breuk/kloof te overbruggen.

Stap 3:
Gods oplossing: Jezus Christus.
God geeft zelf de oplossing door mens te worden. Deze mens Jezus Christus droeg voor ons onze zonden aan het kruis (Rom. 5:8) en overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons. Het unieke van het christendom: Alles is betaald!

Stap 4:
Ons antwoord: Jezus Christus aannemen.
Als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden gestorven is en daarna is opgestaan uit de dood, dan kies je in wezen voor God. Je kiest niet voor jezelf, maar voor God.

Stap 5:
Geef je over aan God’s plan.
In de Bijbel staat: Wie Jezus aanneemt, mag zich een kind van God noemen (Joh. 1:12). God’s zekerheid: Zijn Woord. Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven; maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (1 Joh. 5:12).

Zie ook Ef. 1: 13 en 14.