Alle artikelen van admin

Helemaal nieuw

Gepubliceerd april 28, 2014 by

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, […]

Hoe kan ik weer blij worden?

Gepubliceerd januari 5, 2014 by

In ieders leven zijn er wel dingen die moeilijk zijn. Wij kunnen nog zo hard werken om ons leven er zo mooi mogelijk uit te laten zien, aan deze kant van de eeuwigheid […]

Dankend bidden

Gepubliceerd oktober 27, 2013 by

‘Wees niet bezorgd’, is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar hoe doe je dat? Filippenzen 4:4-9 bevat drie sleutels om bezorgdheid te overwinnen. Om bezorgdheid te overwinnen, moet je dankend bidden, je […]

Het laatste kruiswoord

Gepubliceerd oktober 27, 2013 by

‘Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest’ Het is treffend dat het zevende en laatste kruiswoord van de Here Jezus begint met het woord ‘Vader’. Hij weet het: ‘Het […]

In de stilte met God – Psalm 62

Gepubliceerd mei 4, 2013 by

Het gaat goed met mij, maar ik heb het wel erg druk.’ Wanneer je aan mensen vraagt hoe het met ze gaat, zullen ze vaak dat antwoord geven. Ik wil […]

Wat leert de Bijbel over het christen leven?

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Uit God geboren…! Wat leert de Bijbel over het christen leven? Veel christenen vinden het moeilijk om uit te leggen wat ze geloven en wat dat geloof in hun leven uitwerkt. Dat […]

Vragen

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Van een 93-jarig abonnee (A.T. te G.) die zo graag trouw wil blijven aan het Woord van God, kreeg ik de volgende vraag: Ik heb laatst op tv een genezingsdienst […]

Schepping of evolutie, wat is er een gedoe over

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Waarom is er toch altijd zo’n gedoe over mooie Bijbelse thema’s. Er blijkt altijd weer een grote hoeveelheid meningen te bestaan, waarvan de meeste mensen zeggen: “Ik geloof dit of […]

Rust voor vermoeiden

Gepubliceerd april 10, 2013 by

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; … Mattheüs 11:28 Schriftlezing: “Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, […]

Omdat God zoveel van Zijn schepping houdt

Gepubliceerd april 10, 2013 by

De juiste geboortedatum van het Kind weten we niet precies, al zijn er nog zoveel pogingen ondernomen om die te achterhalen. Wel weten we dat Zijn komst het kantelpunt in […]